2.

Někteří tě obviňují, protože nechceš, aby zůstali tam, kde jsou: v temných jeskyních. Druzí tě obviňují, že jim z celého srdce nepomáháš běžet jejich největší vysněnou rychlostí.

Ty, kteří se nechtějí pohnout ani o píď, horoucně žádáš, aby se posunuli vpřed a koupali se v kráse a čistotě zítřejšího svítání. Ty, kteří jsou příliš dychtiví, avšak nemají schopnost běžet po cestě pokroku světa nejrychleji, soucitně a mocně varuješ, aby si přestali hovět v bezvýznamných vysněných představách.