2.

Někteří tě obviňují, protože nechceš, aby zůstali tam, kde jsou: v temných jeskyních. Druzí tě obviňují, že jim z celého srdce nepomáháš běžet jejich největší vysněnou rychlostí.

Ty, kteří se nechtějí pohnout ani o píď, horoucně žádáš, aby se posunuli vpřed a koupali se v kráse a čistotě zítřejšího svítání. Ty, kteří jsou příliš dychtiví, avšak nemají schopnost běžet po cestě pokroku světa nejrychleji, soucitně a mocně varuješ, aby si přestali hovět v bezvýznamných vysněných představách.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2002.

Toto je 777th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »