3.

Neohroženě jsi zápasil s neochotou svých zarytých protivníků. K naší obrovské radosti a uspokojení jejich pochybující mysl mizí. Netřeba říkat, že velkodušnost tvého srdce jim pomůže zapomenout jejich žalostné chyby. A pak bude nejvýše vládnout porozumění a vzájemná závislost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2002.

Toto je 777th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »