4.

Každý člověk chce být pánem. Říkáš jim, že existuje snadný způsob, jak toho dosáhnout — zdvojnásobit a znovu zdvojnásobit pláč aspirace jejich srdce a úsměvy zasvěcení jejich života.

Tvé inspirující srdce utěšuje dříve než nejdříve ty, kteří strádají. Těm, kteří upadli, říkáš, že již více nemusí upadnout. Těm, kteří jsou nuceni, říkáš, že již více nebudou nuceni. Těm, kteří nevidí, říkáš, že již více nemusejí zůstat bez vize. Všem lidem říkáš, že jejich čistota aspirace, povinnost zasvěcení a růst uspokojení jsou neomylně navzájem závislé.