4.

Každý člověk chce být pánem. Říkáš jim, že existuje snadný způsob, jak toho dosáhnout — zdvojnásobit a znovu zdvojnásobit pláč aspirace jejich srdce a úsměvy zasvěcení jejich života.

Tvé inspirující srdce utěšuje dříve než nejdříve ty, kteří strádají. Těm, kteří upadli, říkáš, že již více nemusí upadnout. Těm, kteří jsou nuceni, říkáš, že již více nebudou nuceni. Těm, kteří nevidí, říkáš, že již více nemusejí zůstat bez vize. Všem lidem říkáš, že jejich čistota aspirace, povinnost zasvěcení a růst uspokojení jsou neomylně navzájem závislé.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2002.

Toto je 777th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »