Ó univerzální klíči k srdci světa

Následují úvodní slova z magnetofonového záznamu písní věnovaných prezidentu Gorbačovovi. Tuto nahrávku dostal prezident večer po prvním setkání s autorem.

29. května 1990

Drahý prezidente Gorbačove,

Ó univerzální klíči k srdci světa, dnes večer jste mně a dvěma mým kanadským studentům a přátelům věnoval svou náklonnost, soucit a jednotu plnou požehnání. Za to jsou pro vás naše srdce plná vděčnosti.

Se svým srdcem oduševnělé vděčnosti vám nabízím tyto písně. První jsem napsal já, ostatní jsou složeny na slova vašich vlastních významných výroků.

Drahý prezidente, vaše srdce soucitu a náklonnosti budu opatrovat s nejvyšší oddaností. Vskutku, jak jsem napsal ve své písni: „Gorbačov, Gorbačov, všude vůkol strom mírového květu.“ Vynesl jste do popředí vnitřní svobodu lidstva. Osvobodil jste velkou část světa z noci otroctví a rozdělení. Proto ztělesňujete stoupající pláč lidstva a sestupující úsměvy Božskosti.

Kéž Sovětský svaz a Kanada božsky rostou a vrcholně září ve vašem srdci jednoty.

Váš ve Všemohoucím Otci v Nebi,

Sri Chinmoy