Politika a duchovnost1

Duchovnost
může vstoupit do politiky.
Duchovnost
neodmítá politiku.

Politika si může činit nárok
na duchovnost.
Stejně tak
si duchovnost může činit nárok
na politiku.

Politika a duchovnost
jsou větve téhož stromu života,
a tento strom života
je veškerým mírem jednoty.

Duchovnost je srdce.
Politika je tělo.
Ty dvě jsou navzájem
závislé
a jedna pro druhou
nepostradatelné.

Tělo je květina.
Srdce je vůně.
Květina nám půvabně připomíná
naši univerzální krásu.
Vůně nám bez dechu připomíná
naši transcendentální Božskost.

Gorbačova-květinu
nadevše miluje náš vnější svět.
Gorbačova-vůni
bezvýhradně opatruje
náš vnitřní svět.


  1. GMK 85 Tento esej autor napsal a poslal prezidentu Gorbačovovi 11. června 1990.