Politika a duchovnost1

 Duchovnost
může vstoupit do politiky.
 Duchovnost
neodmítá politiku.

Politika si může činit nárok
 na duchovnost.
Stejně tak
 si duchovnost může činit nárok
 na politiku.

Politika a duchovnost
 jsou větve téhož stromu života,
a tento strom života
 je veškerým mírem jednoty.

Duchovnost je srdce.
Politika je tělo.
Ty dvě jsou navzájem
 závislé
a jedna pro druhou
 nepostradatelné.

Tělo je květina.
Srdce je vůně.
Květina nám půvabně připomíná
 naši univerzální krásu.
Vůně nám bez dechu připomíná
 naši transcendentální Božskost.

 Gorbačova-květinu
nadevše miluje náš vnější svět.
 Gorbačova-vůni
bezvýhradně opatruje
 náš vnitřní svět.


  1. GMK 85 Tento esej autor napsal a poslal prezidentu Gorbačovovi 11. června 1990.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2002.

Toto je 777th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »