Politika a duchovnost1

Duchovnost
může vstoupit do politiky.
    Duchovnost
neodmítá politiku.

Politika si může činit nárok
    na duchovnost.
Stejně tak
    si duchovnost může činit nárok
    na politiku.

Politika a duchovnost
    jsou větve téhož stromu života,
a tento strom života
    je veškerým mírem jednoty.

Duchovnost je srdce.
Politika je tělo.
Ty dvě jsou navzájem
    závislé
a jedna pro druhou
    nepostradatelné.

Tělo je květina.
Srdce je vůně.
Květina nám půvabně připomíná
    naši univerzální krásu.
Vůně nám bez dechu připomíná
    naši transcendentální Božskost.

    Gorbačova-květinu
nadevše miluje náš vnější svět.
    Gorbačova-vůni
bezvýhradně opatruje
    náš vnitřní svět.


GMK 85 Tento esej autor napsal a poslal prezidentu Gorbačovovi 11. června 1990.