Část V — Věnované písně

Univerzální klíč k srdci světa

Pěstitel Svobody, dárce Svobody, blaženost Svobody!
Osvobozující slunce noci rozdělení světa.
Fontána lásky a míru, Michail,
 rozechvění jednoty Nebe a země.
Gorbačov, Gorbačov,
 všude vůkol strom mírového květu.
Univerzální klíč k srdci světa,
 světa zbaveného otroctví.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2002.

Toto je 777th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »