Písně složené na citáty presidenta Gorbačova

MŮŽEME BUĎ SPOLEČNĚ STOUPAT

„Můžeme buď společně stoupat, nebo se zřítit do propasti.“

— Prezident Michail Gorbačov

KONEJTE V SOULADU S PRAVDOU

„Konejte v souladu s pravdou. To je ta nejobtížnější věda.“

— Prezident Michail Gorbačov

ZBAVILI JSME SE MNOHA POUT

„Zbavili jsme se mnoha pout, a tak jako ptáci puštění na svobodu, do své klece se nevrátíme.“

— Prezident Michail Gorbačov

ČLOVĚK ZAČÍNÁ PROZKOUMÁVAT

„Člověk začíná prozkoumávat galaxii. Kolik však zůstává neudělaného na zemi?“

— Prezident Michail Gorbačov