Rastrapati Gorbačov

/Rastrapati Gorbachev Gorbachev Gorbachev/
/Dyuloker bhuloker tumi mahananda rab/
/Himaloy netabir paramer jayamala/
/Duniyar sabakar pantha kariyacho ala/

Prezidente Gorbačove, Gorbačove, Gorbačove,
ty jsi nejvyšší zvuk nektaru a blaženosti
Nebe a země.
Ty jsi himálajský hrdinský vůdce
a věnec Božího Vítězství.
Osvítil jsi cestu lidstva
vedoucí k nejvyššímu Cíli.