Rusko, Rusko...

/Russia Russia Russia Russia/
/Uthecho jagiya timir nashiya/
/Punorai bishwas bhagabane/
/Nijere ditecho tar jaya gane/

Rusko, Rusko, Rusko, Rusko!
Jsi probuzeno,
noc temnoty jsi zničilo.
Nazpět jsi získalo
svou plnou víru v Boha,
Pána Absolutního Nejvyššího.
A tak bezesně
nabízíš samotnou svou existenci,
zpívajíc a zpívajíc
Písně Jeho Vítězství.