Rusko, Rusko...

Russia Russia Russia Russia
Uthecho jagiya timir nashiya
Punorai bishwas bhagabane
Nijere ditecho tar jaya gane

Rusko, Rusko, Rusko, Rusko!
Jsi probuzeno,
 noc temnoty jsi zničilo.
Nazpět jsi získalo
 svou plnou víru v Boha,
 Pána Absolutního Nejvyššího.
A tak bezesně
 nabízíš samotnou svou existenci,
 zpívajíc a zpívajíc
 Písně Jeho Vítězství.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2002.

Toto je 777th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »