Část VI — Inspirující laskavá slova

Příznivců Sovětského svazu je mnoho...

Příznivců Sovětského svazu je mnoho. Někteří jsou upřímní, jiní nikoli. Avšak Svatý Otec, jehož srdce je čistou upřímností a jehož život je zájmem plným požehnání, nabízí prezidentu Gorbačovovi tato slova povzbuzení a obdivu:

„Papežská stolice sleduje s velkým zájmem proces obnovy, který jste uvedl do pohybu v Sovětském svazu. Přeje vám úspěch a prohlašuje, že je připravena podpořit každou iniciativu, která zlepší ochranu a integritu práv a povinností jednotlivců a národů, aby se tak upevnil mír v Evropě a na celém světě.“

Prezident Gorbačov, univerzální hledající světla jednoty a univerzální povzbuzovatel síly jednoty odpovídá:

„V Sovětském svazu žijí lidé mnoha náboženství, křesťané, muslimové, židé, buddhisté a další. Všichni mají právo na uspokojení svých duchovních potřeb.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2002.

Toto je 777th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »