119.

Velcí lidé
mají mučící podezřívavou
a překrucující mysl.