120.

Dobří lidé
jsou naplněni bohatstvím víry
a srdcem pokladu víry.