53.

Velcí lidé
chtějí být posuzovaní
podle jejich slov.