54.

Dobří lidé
chtějí být posuzovaní
podle jejich skutků.