75.

Kdo je schopen potěšit
velkého člověka?
Nikdo!