76.

Kdo je schopen potěšit
dobrého člověka?
Každý!