95.

Velcí lidé
jsou naklonění
ke zneužití své síly.