96.

Dobří lidé
jsou naklonění
k šíření své lásky.