Předmluva editora k prvnímu vydání

Tato kniha obsahuje první sérii krátkých příběhů, kterou Sri Chinmoy napsal o vděčnosti a nevděčnosti. Příběhy jsou založeny na zkušenostech, které měl se svými vlastními žáky, nebo o kterých ví, že ostatní Mistři měli se svými. Ačkoli se některé z nich mohou zdát nevšední, všechny jsou součástí každodenních zkušeností pravého duchovního Mistra, jehož nezměrná láska a soucit pro lidstvo je někdy odměněna vděčností a někdy nanejvýš žalostnou nevděčností.