Když před námi zpíváš, čeho dosahuješ?

Sri Chinmoy: Když zpívám, dělám dvě věci. Nejprve se snažím snést univerzální harmonii a blaženost do aspirujících, zejména do žáků, kteří jsou sladěni s kosmickou Radostí. Dále se snažím pozvednout omezené vědomí každého žáka do neomezeného Vědomí.

Duchovní písně, které zpívám, jsou modlitby k Nejvyššímu, aby nás přenesly přes oceán temnoty a nevědomosti do oceánu Blaženosti a Nesmrtelnosti. Nejvyšší je Převozník a my se k Němu modlíme, aby nás převezl ke Zlatému Břehu. Zpěv nás okamžitě inspiruje a probouzí v nás spící duši. Když zpíváme božskou píseň, oduševnělou píseň, okamžitě přináší do našeho systému čistotu. Zpěv očišťuje naše omezené vědomí a přináší nám univerzální Harmonii. V našem každodenním životě neustále univerzální Harmonii ničíme, ale když zpíváme, stavíme a vytváříme tuto univerzální Harmonii v nás a kolem nás.

Pokud zpíváme, můžeme mít ve své přirozenosti to nejčistší vědomí a dokonalou harmonii. Naše duše nezískává z ničeho větší blaženost než z oduševnělého zpěvu. Zpívejte prosím doma; doma můžete zpívat nahlas. Zpívejte i na ulici nebo kdekoliv jinde. Samozřejmě na ulici budete zpívat vnitřně; jinak se vám lidé budou smát.

Nejvyšší žehná těm, kteří vnitřně i navenek zpívají oduševnělé písně. Někteří lidé nemají vůbec krásný hlas, ale přesto je hluboce oceňován Nejvyšším, protože zpívají oduševněle. Nejvyšší se nestará o někoho, kdo je skvělý zpěvák, ale zpívá bez jakékoliv aspirace nebo oddanosti. Zajímá se jen o ty, kteří zpívají oduševněle.

Přál bych si, aby všichni, kteří se vědomě stali mými oddanými žáky, zpívali Invocation jedenkrát kdykoliv ráno nebo během dne. Trvá to jen tři minuty a tato chvíle uplyne stejně rychle jako mrknutí oka. Ale vašemu vnitřnímu životu to významně pomůže.

Každá oduševnělá píseň nás vede k Nejvyššímu, protože je to nejčistší květina, kterou můžeme nabídnout k Božím Nohám. Když zpíváme, celá naše existence se vlastně stává girlandou květin připravených odevzdat se k Nohám Nejvyššího. Proto zpívám.

Sri Chinmoy, Bůh nejvyšší Hudebník, (knižně nevydáno), 1974