Když před námi zpíváš, čeho dosahuješ?

Sri Chinmoy: Když zpívám, dělám dvě věci. Nejprve se snažím snést univerzální harmonii a blaženost do aspirujících, zejména do žáků, kteří jsou sladěni s kosmickou Radostí. Dále se snažím pozvednout omezené vědomí každého žáka do neomezeného Vědomí.

Duchovní písně, které zpívám, jsou modlitby k Nejvyššímu, aby nás přenesly přes oceán temnoty a nevědomosti do oceánu Blaženosti a Nesmrtelnosti. Nejvyšší je Převozník a my se k Němu modlíme, aby nás převezl ke Zlatému Pobřeží. Zpěv nás okamžitě inspiruje a probouzí v nás spící duši. Když zpíváme božskou píseň, oduševnělou píseň, okamžitě přináší do našeho systému čistotu. Zpěv očišťuje naše omezené vědomí a přináší nám univerzální Harmonii. V našem každodenním životě neustále univerzální harmonii ničíme, ale když zpíváme, stavíme a vytváříme tuto univerzální Harmonii v nás a kolem nás.

Pokud můžeme zpívat, můžeme mít ve své přirozenosti to nejčistší vědomí a dokonalou harmonii. Naše duše nezískává z ničeho větší blaženost než z oduševnělého zpěvu. Zpívejte prosím doma; doma můžete zpívat nahlas. Zpívejte na ulici nebo kdekoliv jinde. Samozřejmě na ulici budete zpívat vnitřně; jinak se vám lidé budou smát.

Nejvyšší žehná těm, kteří vnitřně a navenek zpívají oduševnělé písně. Někteří lidé nemají vůbec krásný hlas, ale jejich hlas je hluboce oceňován Nejvyšším, protože zpívají oduševněle. Nejvyšší se nestará o někoho, kdo je skvělý zpěvák, ale zpívá bez jakékoliv aspirace nebo oddanosti. Záleží mu jen na těch, kteří zpívají z celého srdce.

Přál bych si, aby všichni, kteří se vědomě stali mými oddanými žáky, zpívali Invocation jedenkrát kdykoliv ráno, večer nebo během dne. Trvá to jen tři minuty a tyto tři minuty uplynou mrknutím oka.

Každá oduševnělá píseň nás vede k Nejvyššímu, protože je to nejčistší květina, kterou můžeme nabídnout k Božím Nohám. Když zpíváme, celá naše existence se vlastně stává garlandou květin připravených nabízet se k Nohám Nejvyššího. Proto zpívám.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Bůh nejvyšší Hudebník.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 168th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Bůh nejvyšší Hudebník, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »