Je možné být hudebníkem i jogínem?

Sri Chinmoy: Jistě, je možné být hudebníkem i jogínem. V Matce Indii bylo mnoho svatých, zřeců a duchovních Mistrů, kteří byli požehnáni božskou hudbou. Jejich hudební talent neměl vliv na jejich realizaci Boha, a dokonce i po dosažení realizace Boha je jejich hudební nadání neopustilo. Vlastnosti jogína a hudební kvality mohou jít souběžně za předpokladu, že jogín má přirozené schopnosti a talent pro hudbu. Dokonce i když jogín tráví velmi krátkou dobu v hudebním světě, může být velmi dobrým hudebníkem, ale hudebníkovi bude trvat nekonečně více času, aby se stal jogínem.

Jóga znamená spojení, neoddělitelnou jednotu s Bohem. Jogín je ten, kdo si vytvořil vědomé spojení s Bohem. Může se snadno stát hudebníkem, protože ve své neoddělitelné jednotě s Bohem může dělat cokoliv, co chce. Ale jogín musí čekat na Boží Vůli. Pokud je to Boží Vůle, stane se hudebníkem; nebo pokud je to Boží Vůle, stane se někým jiným. Jinak zůstane se svou vlastní vysokou realizací a jednotou; odhalí a projeví nejvyšší Mír, Světlo a Pravdu tak, jak to chce Nejvyšší.

Hudebník se nakonec musí stát jogínem, protože žádný hudebník, bez ohledu na to, co právě teď hraje, nezůstane nerealizován. Bůh nedovolí, aby žádná osoba na zemi nezůstala navždy nerealizována. Není-li hudebník hledajícím, musí se jím stát. Potom se přirozeně v průběhu času stane jogínem.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Bůh nejvyšší Hudebník.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 168th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Bůh nejvyšší Hudebník, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »