Zpívá naše duše, když my zpíváme velmi oduševněle?

Sri Chinmoy: Ano, je to buď část duše nebo vlastní duše, která zpívá, když zpíváme velmi oduševněle. Někdo si může myslet, že je to hlas duše, ale není. Hudba duše se liší od hlasu duše, jazyka duše. Duše může přijmout jakýkoli hlas, který chce. Hlas duše, jazyk duše je světlo — ne elektrické světlo, ale světlo, které neustále osvěcuje naši vnitřní a vnější bytost. Zpěv, který přichází přímo z duše nebo z části duše, můžeme slyšet, i když není použit žádný hlas. Duše může zpívat přímo bez jakéhokoli hlasu.

Jak můžeme vědět, že píseň přichází přímo z duše? Jestli pochází z duše můžeme poznat prostě tak, že pozorujeme své vlastní vědomí. Někdy můžeme být zaujati úchvatnou melodií, velmi delikátní, jemnou melodií, ale bezprostředně po tom následují pozemské, nebožské myšlenky, jako by je pronásledoval pes. Pokud ihned vstoupí nebožské myšlenky, nižší vitální myšlenky, pak píseň nepochází přímo z duše. Pokud přichází přímo z duše, pak během celé písně nemůže vstoupit ani troška nebožských myšlenek. Od začátku až do konce písně budeme mít své nejvyšší a nejhlubší vědomí. Velmi často, když zpíváme co nejoduševněleji, uslyšíme v sobě hlas i po skončení písničky, jako kdyby někdo jiný zpíval stejnou píseň. Možná si povídáme se svými přáteli nebo se rozhlížíme kolem, ale uvědomujeme si, že někdo zpívá, a ten někdo je naše duše.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Bůh nejvyšší Hudebník.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 168th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Bůh nejvyšší Hudebník, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »