Jak mohu do své hudby přinést duchovnost?

Sri Chinmoy: Jako upřímný hledající musíte vědět, že vaše hudba musí potěšit Nejvyššího, který je náš věčný Guru. Jste docela mladý. Musíte hrát hudbu, která přináší inspiraci pro srdce, a ne vzrušení pro vitálno. Nesmíte hrát hudbu, která jen vytváří vzrušení ve vitálnu. Když hrajete nějaký konkrétní part, musíte cítit, zda je to správná hudba pro váš vlastní duchovní pokrok a vnitřní růst. Hrajte pouze hudbu, která vás inspiruje, která pochází z hloubky vašeho srdce a osvěcuje vaše vědomí.

Musíte vědět, že každý hledající-hudebník má se svou hudbou zlatou příležitost potěšit Nejvyššího. Kdykoli budete hrát nějakou hudbu, musíte vědět, zda tato hudba Nejvyššího potěší. Pokud se vám to líbí a máte pocit, že se Ho to potěší, pak ji zahrajte. Pokud si cítíte, že Ho to nepotěší, pak ji nikdy nehrajte. Hraní nižší vitální hudby, abyste získal ocenění od veřejnosti, nemůže nikdy potěšit Nejvyššího. Pokud obyčejná osoba, která nejde duchovní cestou, hraje tento druh hudby, dělá správnou věc podle svého standardu. Ale pokud hraje tento druh hudby hledající, nemůže učinit žádný pokrok.

Upřímný hledající, který již přijal svou vlastní cestu, by měl hrát pouze duchovní hudbu, psychickou hudbu, hudbu, která povznáší jeho vědomí a vědomí druhých. Když hrajete tento druh hudby, uvidíte, že v každé notě rozkvétá samotný Bůh jako lotos, jeden okvětní lístek po druhém. Když hrajete božskou hudbu, ciťte, že Bůh odhaluje svou vlastní vnitřní Hudbu a naplňuje sám Sebe prostřednictvím vás.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Bůh nejvyšší Hudebník.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 168th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Bůh nejvyšší Hudebník, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »