11 Ó hledající, ...

Ó hledající,
učinil jsi ohromný pokrok,
teď když nemáš
dokonce ani trochu víry
ve svůj vlak mysli a vitálna.