12 Bohu nevadí...

Bohu nevadí,
jestliže Mu nerozumíš,
když k tobě mluví.
Můžeš si být jist,
že se nevyjádří jasněji
jen proto, že chceš,
aby tě přiměl porozumět tomu,
co říká.
Jeho Světlo Vize není něco,
co se má pochopit,
ale cosi, co se má milovat a milovat
a nakonec do něj vrůst.