30 Můj ubohý Pane...

Můj ubohý Pane,
každý den, když vstoupím
do Tvého Srdce,
nevidím nic,
než nesčetná poranění.