31 Já usiluji o svou nadřazenost...

Já usiluji o svou
nadřazenost nad světem.
Bůh usiluje
o důvěrnost mého srdce.