Pokud se člověk, který se zajímá o sílu mysli, zeptá někoho, kdo se zajímá o sílu srdce, na otázku o síle srdce, může tento člověk síly srdce uspokojit svou odpovědí člověka síly mysli?

Sri Chinmoy: Pokud má člověk síly srdce pevnou sílu srdce a člověk síly mysli je vnímavý, může se to stát. Pokud je jedna strana vnímavá a druhá má tuto schopnost, potom je to možné. Mysl potřebuje vnímavost a srdce potřebuje schopnost. Pro toho, kdo má sílu mysli, je jeho schopností vnímavost, zatímco schopností člověka se silou srdce je jeho vlastnictví světla. Pokud mám já sílu srdce, potom do něj vstoupí moje schopnost a jeho vnímavost ji přijme. Srdce může přesvědčit mysl pouze tehdy, když je mysl vnímavá.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dárce a příjemce.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 721st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dárce a příjemce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »