Pokud se člověk, který se zajímá o sílu mysli, zeptá někoho, kdo se zajímá o sílu srdce, na otázku o síle srdce, může tento člověk síly srdce uspokojit svou odpovědí člověka síly mysli?

Sri Chinmoy: Pokud má člověk síly srdce pevnou sílu srdce a člověk síly mysli je vnímavý, může se to stát. Pokud je jedna strana vnímavá a druhá má tuto schopnost, potom je to možné. Mysl potřebuje vnímavost a srdce potřebuje schopnost. Pro toho, kdo má sílu mysli, je jeho schopností vnímavost, zatímco schopností člověka se silou srdce je jeho vlastnictví světla. Pokud mám já sílu srdce, potom do něj vstoupí moje schopnost a jeho vnímavost ji přijme. Srdce může přesvědčit mysl pouze tehdy, když je mysl vnímavá.
Sri Chinmoy, Dárce a příjemce, (knižně nevydáno), 2016