Ukončí samotné a výhradní užívání síly srdce války a mezilidské konflikty?

Sri Chinmoy: Ne, pouze přijetí síly srdce myslí, vitálnem a fyzickým bude schopno ukončit konflikty, války a ničení. Síla srdce může zastavit války a ničení, pokud ji síla mysli přijme. Do té doby bude síla srdce neúspěšná. Síla srdce musí být všeobecně přijata. Pokud síla mysli nepřijme sílu srdce jako své světlo majáku, potom síla srdce nebude moci projevit Vědomí Nejvyššího.

V letadle mají členové posádky vyšší a nižší hodnosti. Pokud nižší hodnost nepřijme vedení vyšší hodnosti, letadlo se zřítí. V Božích Očích jsou všechny pozice důležité. Síla mysli musí být také dokonalá. Jestliže síla mysli nebude dokonalá, síla srdce nebude schopna v mysli a prostřednictvím mysli fungovat.

Síla srdce může fungovat v mysli a skrze mysl, avšak síla mysli musí být vnímavá. Mysl získá příležitost přijímat sílu srdce ze srdce, ale mysl musí této příležitosti využít. Světlo nejprve přichází do srdce, a potom do mysli. Jakmile je mysl přesvědčena, přesvědčí vitálno a vitálno přesvědčí fyzické. Srdce vždy přijímá jednotu světla duše. Dokud to ale mysl nepřijme a nezdokonalí se tím, nebude schopna na zemi efektivně pracovat. Síla mysli se musí stát nástrojem síly srdce, aby projevila Vůli Nejvyššího.

Takže samotná síla srdce nestačí k založení Království Nebeského tady na zemi. Světový mír, světová harmonie, světová dokonalost se uskuteční až tehdy, když všechny části bytosti přijmou světlo duše, které protéká srdcem. Pokud ho nepřijmou, bez ohledu na to, kolik světla duše má, nedosáhne se dokonalosti, i když světlo samotné může zůstat. Já mám světlo. Pokud ho přijmete, vaše dokonalost se uskuteční a moje dokonalost se zvětší, protože jsem vás přijal jako součást svého vlastního života. Jste projevením toho, čím jsem. Vidíte-li to, co mám a co jsem, a přijmete-li to, potom se má úplná dokonalost uskuteční ve vás a prostřednictvím vás.

Manifestace musí proběhnout prostřednictvím síly mysli. Pokud mysl nepřijme světlo srdce, samotné srdce nemůže dosáhnout naplnění. Ve vědomí země je nejvyšší mysl. Pokud má někdo obrovské mentální schopnosti, všichni ho obdivují. Ale síla mysli a síla srdce se potřebují navzájem. Síla mysli potřebuje sílu srdce, aby poznala, co je konečná Pravda. Síla srdce potřebuje sílu mysli, aby projevila konečnou Pravdu.

Sri Chinmoy, Dárce a příjemce, (knižně nevydáno), 2016