Co převažuje v současném stavu lidské evoluce: síla mysli nebo síla srdce?

Sri Chinmoy: Nemůžeme kategoricky říct, která část bytí převládá, protože brzy ráno můžeme být ve vědomí těla a před spaním můžeme být v srdci. Jeden den stoupáme; druhý den klesáme. Jednoho dne jsme v srdci; následující den jsme v mysli. Nemáme žádné trvalé dosažení. Stejně tak může být země emocionálně vitální a o deset let později může vstoupit na úroveň srdce a stát se čistou. Pokud má nějaká země ráda válku, vystupuje do popředí její nebožské vitálno. Pokud země pláče po míru, žije v srdci. Právě teď neexistuje jediná země, která by byla převážně v srdci. Všem chybí upřímný pláč po míru. Ale stejně jako jednotlivec, může i každá země změnit své vědomí. Právě teď nemáme schopnost ani trvale ničit ani trvale budovat. Přijde ale čas, kdy dáme veškerou důležitost budování a ne ničení. Nyní nemůžeme říci, že nějaká země nebo jednotlivec žije v srdci nebo v mysli. Celkově je teď Amerika ve vitálnu. Tato země musí vědomě a oddaně aspirovat. Kdo je ale zodpovědný za tuto aspiraci? Ne země jako území, ale jednotliví obyvatelé této země. Země se vždy snaží aspirovat prostřednictvím svých obyvatel, ale jednotlivci se o aspiraci nestarají.
Sri Chinmoy, Dárce a příjemce, (knižně nevydáno), 2016