Jakého ducha potřebujeme, abychom mohli čelit tak obrovské katastrofě?8

Sri Chinmoy: Potřebujeme ducha jednoty. Tato katastrofa nám velmi zvláštním způsobem pomohla spojit svět. Svět rozdělení musí odejít. Svět jednoty musí vyjít do popředí. Váš ministr zahraničních věcí Li Zhaoxing napsal překrásnou, oduševnělou a srdceryvnou báseň, a já jsem si dovolil ji zhudebnit. Mnoho, mnoho lidí o tsunami psalo, ale já cítím, že váš ministr zahraničí by měl být v seznamu na prvním místě. Začíná: „Mým vzdáleným přátelům.“ Svět je rozlehlý, ale silou naší jednoty, jednoty srdce, můžeme každou lidskou bytost nechat pocítit, že existujeme pro zlepšení světa.

My, lidské bytosti, jsme udělaly za ta léta mnoho a mnoho věcí špatně. Teď nechci použít slovo „trest“, ale řekněme, že se nás někdo snaží osvítit. Matka Příroda nás osvěcuje velmi zvláštním způsobem. Říká nám: „Probuďte se, probuďte se!“ Tento svět musí být zaplaven mírem, radostí a harmonií. Tsunami pro mě znamená požehnání v přestrojení. Mnoho, mnoho lidí, kteří se předtím o svět nestarali, přivedlo do popředí svá srdce. Spojili své síly s naprostým pochopením a pocitem jednoty. Tento svět patří každé lidské bytosti. Existujeme nejen pro svoji malou rodinu, ale také pro velkou rodinu, kterou je celý svět.

Na jednu stranu je tsunami velkou katastrofou. Na druhou stranu, podíváme-li se na to z jiného úhlu pohledu, nám to ohromně pomohlo vynést na povrch pocit jednoty. Pro mě to je takové požehnání v přestrojení pro svět jako celek. Navenek to vypadá jako přísný, krutý trest. Vnitřně ale cítíme, že nám to nesmírně pomohlo dokázat širému světu, že patříme do jediné rodiny.


Sri Chinmoy odpověděl na následující otázku o tsunami, která nedávno ničila jižní Asii, 11. ledna 2005 v hotelu Beijing York v Číně během setkání s představiteli Červeného kříže.