Jak bych ti mohla udělat opravdovou radost?

Sri Chinmoy: Poslušností, poslušností! Není nic důležitějšího, než poslušnost! Abys mi udělala radost, je nezbytná poslušnost, neustálá poslušnost. Musíš cítit, že pokud Mistr řekne: „Udělej tohle,“ uděláš to. A pokud řekne: „Tohle nedělej,“ tak to neuděláš. Když Mistr v žákovi vidí radostnou poslušnost, získává celý svět.