Jak ronit neustálé, oduševnělé slzy?

Sri Chinmoy: Jen opakováním Božího jména a nabízením vděčnosti. Můžeš třeba říkat: „Bože, svoji vděčnost Tobě nabízím,“ nebo „Bože, nabízím Ti svoji vděčnost,“ nebo dokonce „Bože, má vděčnost Tobě. Bože, má vděčnost Tobě. Bože, má vděčnost Tobě.“ Budeš-li opakovat tato slova, tvé problémy budou vyřešeny.