Když potřebujeme odejít opravdu brzo, abychom stihly letadlo, a chceme před odchodem zazpívat Invocation, musejí tehdy ostatní vstát, Guru?

Sri Chinmoy: Proč by měly vstávat? Říkám, že ostatní nemusejí vstávat. Když z pokoje odcházíš časně ráno, děláš si své duchovní povinnosti jako první. Je mnoho a mnoho dní, kdy žáci bydlící ve stejném pokoji nevstávají ve stejnou dobu. Jeden z nich si možná chce odpočinout. To je v pořádku! Já jen chci, aby všichni zpívali Invocation každé ráno, jakmile vstanou.