34.

Život harmonie je plný zájmu a péče.
Sri Chinmoy, Harmonie, Sri Chinmoy Centrum, 2007