Je dobré být odpoután od lidí, nebo je v pořádku na nich lpět?

Sri Chinmoy: Jsi členkou této pěvecké skupiny. Ostatní členky skupiny jsou všechno tvé duchovní sestry a ty je máš ráda, protože uvnitř nich vidíš přítomnost Gurua nebo Nejvyššího. V tomto okamžiku máš o nich tak dobré mínění. Ale protože nejsou dokonalé, v příštím okamžiku ti jedna z nich může říci něco ošklivého a zranit tě. Když se něco takového stane, prostě se odpoutej od nebožských slov nebo činů té osoby a snaž se nebýt ovlivněna.

Nabízíš jim svou dobrou vůli a vléváš do nich dobré myšlenky. Ale na oplátku se tě jedna z nich může snažit znejistět nebo v tobě vyvolat žárlivost — prostě jedna z nich může projevit své ­slabosti. Co tedy uděláš? Nevyhodíš toho člověka ze svého života. Jen se odpoutáš od nebožských věcí, které ti nabízí. Řekneš: „Ó, dnes byla napadená. Proto mě trápí svými nebožskými vlastnostmi. Zítra, když na mě bude myslet v dobrém, mohu mít stejné potíže já a udělat stejnou věc jí.“

Projevíš tomu člověku náklonnost, protože byla napadená, ale budeš nepřipoutaná k jejím nesprávným činům nebo pocitům. Odpoutáš se od jejích činů, ne od jejího života. Budeš jí i nadále věrná a budeš jí nabízet své dobré vlastnosti, protože je to tvá přítelkyně. Budeš-li jí nabízet své dobré vlastnosti, jen to zvýší její dobré vlastnosti. Zítra může stejná osoba použít své dobré vlastnosti k tomu, aby ti pomohla nebo ti projevila veškerou lásku, náklonnost a vděčnost.