Jak mohu zvětšit svou sebedisciplínu a sílu vůle?

Sri Chinmoy: Můžeš zvýšit svou sebedisciplínu a sílu vůle, pokud víš, co v životě chceš: naplnění Boží Vůle, nebo naplnění své vlastní individuální vůle. Právě teď není tvá individuální vůle Vůlí Boží. Proto se musíš modlit k Bohu: „Tvá Vůle je jediná Vůle, kterou chci.“ V mé tisící knize jsem napsal jednu báseň, která říká:

Přišel jsem na svět, abych dokázal,
že můj Pán má vždycky pravdu
a já se vždycky mýlím.
Mám pravdu,
jedině když jsem s Ním,
v Něm a pro Něj.

Protože jsem nevědomý, vždy se mýlím; mám pravdu, jedině když umístím sebe sama do Boha a jsem s Ním a pro Něj. Takový je význam této básně. V každém okamžiku si musíte uvědomit, že jedině Bůh má pravdu, jedině Nejvyšší ve vašem Guruovi má pravdu, jedině vaše duše má pravdu. Mysl bude říkat: „Guru udělal nesprávnou věc.“ Ale zeptáte-li se duše, ta řekne: „Ne, udělal tu správnou věc.“ Zeptáte-li se Boha, Bůh řekne: „Ne, udělal tu správnou věc.“

Na světě existuje mnoho neduchovních lidí, kteří nevěří v Boha. Nestarají se o Boží Vůli. Starají se jen o svou vlastní vůli a o naplnění svých vlastních tužeb. Chtějí být nejlepším zpěvákem, nejlepším tanečníkem, nejlepším badatelem nebo nejlepším kýmkoliv dalším. Získávají odhodlání z vitálního světa a používají toto odhodlání k tomu, aby disciplinovali sebe sama a dosáhli svého cíle. Ale velmi často se stále cítí nešťastní, i když uspějí a dosáhnou věcí, kterých dosáhnout chtěli.

Protože se věnujete duchovnímu životu, chcete poslouchat jen Boží Vůli. Ale nejdříve musíte znát Vůli Boha. Když se budete modlit a meditovat, řekne vám, co od vás chce. Navenek vám to může říci prostřednictvím vašeho Mistra nebo může vnitřně promluvit k vašemu srdci. Jakmile jednou znáte Vůli Boha a snažíte se ji upřímně následovat, disciplína přijde. Přijde z vaší vnitřní potřeby. Máte-li vnitřní potřebu a tato potřeba je pro vás důležitá, disciplína, která ji naplní, automaticky přijde. Nemusíte používat slovo ,disciplína‘. Spontánně ucítíte vnitřní nutkání udělat, co je potřeba.

Bůh není slepý. Bůh není hluchý. Bůh není neužitečný. Pokud upřímně chcete vstát v šest hodin ráno, abyste meditovali, rozhodně vám dá tu schopnost — i kdybyste šli spát jen hodinu před tím. Jestliže vás Bůh požádá, abyste něco udělali, a vy se upřímně snažíte Ho poslechnout, rozhodně vám k tomu dá schopnost. Je to vše otázka vaší upřímnosti.

Podobně, když vám Mistr řekne, abyste něco udělali, musíte vědět, že je to proto, že ho Bůh požádal, aby vám to řekl, nebo ho vaše duše požádala, aby vám to řekl. Proto snažíte-li se sjednotit s vůlí vašeho Mistra a udělat tu správnou věc nebo stát se tím správným člověkem, odhodlání či disciplína, které potřebujete, přijdou zevnitř nebo Shůry.

Nebyl to váš nápad založit tuto hudební skupinu. Já jsem byl ten, kdo vás požádal, abyste založily tuto skupinu, a já jsem byl ten, kdo vás žádal, abyste byly dobrými zpěváky a naučily se stovky písní. Pak jsem vám vnitřně pomohl vynést do popředí všechen váš hudební talent. Na začátku některé z vás vůbec neuměly zpívat, ale teď jste se všechny staly velmi dobrými zpěvačkami.

Před několika minutami jsem vás požádal, abyste přišly a zpívaly mi. Proč? Protože vím, co je třeba udělat, aby vzrostla vaše láska, vaše oddanost, vaše odevzdání, vaše vděčnost, vaše pokora a vaše sladkost. Protože jste mě poslechly, tak zatímco jste zpívaly, dělal jsem všechny další věci, které bylo třeba udělat uvnitř vás, abych vynesl do popředí všechny vaše dobré vlastnosti. Celou dobu, co jste zpívaly, jsem do vás vléval všechnu svou sladkost, náklonnost, lásku a vděčnost.

Když jste byly malé, cítily jste: „Guru udělá, co bude pro nás nejlepší.“ Ale teď, když jste starší, tento pocit zmizel. Teď cítíte: „Guru hraje tenis. Povídá s tím člověkem a tamtím člověkem. Nemůže se starat o mě, a tak se o sebe musím postarat sama.“ Ne, vnitřně mohu dělat stovky a tisíce věcí najednou. Vaše láska a víra ve mě by vám měly říci: „Můj Guru může dělat mnoho, mnoho věcí. Jestliže ho potřebuji, vždycky bude tu, aby mi pomohl.“

Jsem jako restaurace s různými druhy pokrmů. Cokoliv vaše duše chce, jsem připraven vám dát. Cokoliv potřebujete, ihned vám opatřím. Skutečná restaurace může mít jen několik pracovníků, ale já mám tolik vnitřních bytostí, které mohou uvnitř vás sloužit Nejvyššímu. Proto se nemusíte strachovat o disciplínu nebo sílu vůle. Automaticky přijdou, jakmile odevzdáte svou vůli Vůli Boží. To je jediný způsob, jak můžete být opravdově a věčně šťastní. V životě nelze najít štěstí, dokud neučiníte Boha šťastným. Lidé, kteří se snaží být šťastní svým vlastním způsobem, se budou vždy cítit nešťastně. Pokud říkají, že jsou šťastní, pak klamou sami sebe.