Jak mohu mít soucit?

Sri Chinmoy: Soucit nepochází z pocitu nadřazenosti. Někteří lidé chtějí, abychom měli pocit, že oni jsou čistí a my jsme velmi nečistí, že oni jsou duchovně silní a my jsme duchovně slabí. Chtějí být nad námi a chtějí, abychom jim byli vydáni na milost. Pak jsou šťastní z toho, když nám dávají něco nevýznamného. V tu chvíli mají pocit, že nám prokazují soucit, ale to vůbec není soucit.

Před tím, než začnete myslet na soucit, musíte myslet na jednotu. Když mě bolí koleno, položím si na něj ruku a cítím o něj takový zájem a­ tolik s ním soucítím. Proč? Protože cítím, že koleno je nedílnou součástí mé vlastní existence a utrpení svého kolena cítím rovněž uvnitř srdce a uvnitř mysli. Mé srdce, mysl a koleno spolu navzájem cítí úplnou jednotu.

Stejně tak jestliže cítíte s někým jednotu, pak soucit přichází velmi, velmi snadno. Jestliže někdo trpí nebo udělal něco špatného a vy cítíte utrpení té osoby jako své vlastní, pak přirozeně prokážete svou chápavou jednotu. A uvnitř této chápavé jednoty, uvnitř ochoty být součástí života té osoby je nejen soucit, ale také všechny další božské vlastnosti.

V tvém případě rozvíjej soucit tak, že budeš myslet na svého fyzického otce a matku. Tvá matka má některé dobré vlastnosti, které u ostatních v takové míře nevidíš. Možná nemusíš tyto vlastnosti nazývat soucitem, ale pocházejí z pocitu jednoty, který s tebou tvá matka má. A tento pocit jednoty je zdrojem všeho, co nazýváme soucit.

Dobrý způsob, jak si vyvinout soucit, je myslet na strom. Ačkoliv jsou květy, listy a větve nad zemí, nedívají se dolů s opovržením nebo pocitem nadřazenosti. Kmen stromu může být velmi vysoký a květy, plody i listy mohou být všechny nad námi. Ale když procházíme pod stromem, listy, květy a plody říkají: „Vezmi si nás, jsme tu pro tebe.“ Díky své jednotě s námi nás strom prosí, abychom si vzali všechno dobré a krásné, co má.

Bez upřímné jednoty existuje jen pocit nadřazenosti. Ale existuje-li pocit jednoty, naleznete uvnitř této jednoty všechny dobré vlastnosti. Všechno, co je božské, inspirující, osvěcující a naplňující, tam musí být. Říkáš, že chceš nabízet svůj soucit, ale tento soucit zahrnuje všechny tvé dobré vlastnosti: dobrou vůli, připravenost a ochotu sloužit lidstvu, tvé sebedávání. Tyto vlastnosti dokážeš nabízet jedině ve chvíli, kdy budeš mít jednotu s ostatními.