Co děláš?

„Co děláš?“
Hledám novou cestu.
„Mám jednu.“
Smím jít po tvé cestě?
„Jistě, že smíš,
ale nejprve mi musíš věnovat
svůj oduševnělý pláč.“
Ó, ten můžeš mít hned.

„Co děláš?“
Hledám nového Mistra.
„Já jsem Mistr.“
Smím tě mít za svého Mistra?
„Jistě, že smíš,
ale nejprve mi musíš věnovat
svůj oduševnělý úsměv.“
Běda, to může chvíli trvat,
ale nakonec ti jej rozhodně dám.
Sri Chinmoy, Ode dneška za sto let, (knižně nevydáno), 2015