Nesmrtelná svítání, nesmrtelné noci

Z nesmrtelných svítání
nejvyšší dokonalosti
jsem se bezvýhradně a nepodmíněně
těšil s Bohem v Nebi.

Běda,
moře nevědomosti
zde na zemi mě nutí těšit se
z nesmrtelných nocí
ustavičné smrti ničení.

Ó, Pane Soucitu Nejvyšší,
kde jsi Ty,
kde jsem já?
Sri Chinmoy, Ode dneška za sto let, (knižně nevydáno), 2015