Nesmrtelná svítání, nesmrtelné noci

Z nesmrtelných svítání
nejvyšší dokonalosti
jsem se bezvýhradně a nepodmíněně
těšil s Bohem v Nebi.

Běda,
moře nevědomosti
zde na zemi mě nutí těšit se
z nesmrtelných nocí
ustavičné smrti ničení.

Ó, Pane Soucitu Nejvyšší,
kde jsi Ty,
kde jsem já?

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Ode dneška za sto let.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 153rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Ode dneška za sto let, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »