Guru, má-li tvůj žák pro tebe lásku a oddanost, ale je ve špatném vědomí, prohlédneš skrze jeho špatné vědomí přímo k jeho lásce a oddanosti, když ho uvidíš? To znamená, když cítí lásku a oddanost a ty ho po hodině vidíš, ale on bude v nízkém vědomí, vidíš i jeho dobré vlastnosti?

Sri Chinmoy: Vaše špatné vědomí je v mysli a ve vitálnu, a vaše láska a oddanost jsou v srdci a duši. Řekněme, že máte pětipokojový byt. V místnostech srdce a duše máte všechny dobré vlastnosti. Jestliže hoří v jednom z ostatních pokojů — v těle, vitálnu nebo mysli — pak byste měli vzít vodu na uhašení ohně z místností srdce a duše.

Když vás vidím, vidím všech pět pokojů. Vidím dobré vlastnosti ve vašem srdci a duši, a zároveň také vidím neosvícené místnosti.

Sri Chinmoy, Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017