Jak tě mohu nejlépe potěšit, Guru?

Sri Chinmoy: Nejlépe mě můžeš potěšit, když nebudeš dělat věci, které ti brání, abys mě těšil. Hněváš-li se na svou duchovní sestru, ciť, že přirozeně tento hněv vstoupí do srdce tvého Gurua. Uvědom si, že tento hněv bude mít bolestivý dopad na mé srdce. Pak okamžitě přemůžeš svůj hněv. Vždy dělej to, co mě nezraní nebo mi neublíží. Nejvíc mě potěšíš, když nebudeš dělat nic špatného.
Sri Chinmoy, Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017