Jak tě můžeme milovat a nic po tobě nevyžadovat?

Sri Chinmoy: Když dítě stojí před svým otcem a on začíná počítat své peníze, řekne dítěti: „Všechno jsou to tvé peníze. Jenomže když je dostaneš teď, nebudeš je umět správně použít.“ Ale dítě je spokojeno s centem či pěticentem, které od něj dostane. Vyžadování přichází pouze tehdy, když cítíme, že nedostaneme to, co chceme nebo potřebujeme — že to získá někdo jiný. Dítě ví, že jeho otec mu nakonec, až nadejde správný čas, dá všechen svůj majetek. A tak když si otec peníze ponechá, dítě nic nevyžaduje. Když uslyší, že jsou to všechno jeho peníze, je spokojeno s pěticentem, který má.

Jsem tvůj duchovní otec a poskytuji ti nekonečný Mír, Světlo a Blaženost. Požaduješ, protože cítíš, že všechno dostává někdo jiný, že někdo jiný uchvátí mé duchovní bohatství. Ale duchovní Mistr, je-li opravdovým duchovním Mistrem, bude mít Mír, Světlo a Blaženost v nekonečné míře. Těch nikdy nemůže ubýt, nehledě na to, kolik dává někomu jinému. Musíš cítit, že až přijde čas, určitě dostaneš právě ty duchovní vlastnosti, které chceš.

Jestliže se přehnaně snažíte, děláte vážnou chybu. Tím, že se budete snažit přespříliš, neuspíšíte Boží Hodinu. Uděláte, co budete moci, budete aspirovat tak upřímně, jak dokážete, ale bude to Bůh, kdo určí hodinu vašeho naplnění, a ne vy nebo já. Nemůžeme si stanovit hodinu. Jestliže vám Bůh bude chtít dát realizaci zítra, získáte ji zítra. Ale jestliže chce, abyste realizovali o čtyři roky později, pak musíte počkat. Jen proto, že někdo jiný dosáhl realizace, neznamená to, že vy ji můžete získat okamžitě. Nakonec určitě všechno dostanete, ale jestliže to od Boha vyžadujete, pouze to zdržuje váš pokrok. Můžete mít dokonalou důvěru v Nejvyššího, že až přijde čas, dostanete vše. Chcete-li urychlit tuto hodinu svými osobními vitálními požadavky, pak s lítostí říkám, že to skončí naprostým selháním. Tehdy se stanete odpovědnými za svůj život. Když nic nevyžadujete, je za váš život odpovědný Bůh.

Sri Chinmoy, Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017