Jak mohu poznat, zdali vykonávám svou vůli nebo tvou vůli?

Sri Chinmoy: Lidé se domnívají, že když uplatňují svou vůli, vše je v pořádku, a když nepoužívají svou vůli, pak jsou zbyteční. Ale duchovní odevzdání patří do jiné kategorie. Duchovní Mistr není jako váš vedoucí, je nejvyšší částí vás samotných. Jak hlava, tak nohy jsou vaší součástí, ale vy víte, že vaše mysl je více rozvinutá než nohy, a proto posloucháte příkazy své mysli, ne vašich nohou. V duchovním životě ale jdete daleko za oblast mysli. Vaše existence pochází z nejvyššího trojitého vědomí. Tato konečná existence pochází ze Sat-Čit-Ánanda, nekonečné Pravdy, nekonečného Vědomí a nekonečné Blaženosti. Jste jeho nedílnou součástí. Musíte cítit, že jsem vaší nejvyšší částí, a ne samostatným jedincem. Jsem lidská bytost, souhlasím, ale chcete-li zcela splynout s mým božským vědomím, musíte přimět sami sebe cítit, že jste tak prázdní, jak je to jen možné. Dokážete-li mít svou nádobu prázdnou, jedině tehdy má vůle vstoupí a naplní vás po okraj. Jste-li již naplněni svými osobními sklony, náchylnostmi a podobně, jsem ztracen.

Proto si každý den najděte chvilku, kdy nebudete mít žádnou svou vlastní vůli. Vědomě se snažte cítit, že moje vůle je vaší vůlí. Když Kristus řekl: „Staň se Vůle Tvá,“ bylo to nejvyšší uvědomění vyjádřené lidským jazykem. Vy také můžete cítit nezbytnost, aby vaše vůle byla úplně a neoddělitelně sjednocena s mojí vůlí. První věc, kterou musíte časně ráno udělat, je modlit se k Nejvyššímu: „Nabízím svou vůli svému Guruovi. Nechť jeho světlo proudí ve mně a skrze mě.“ Má vůle ztělesňuje Vůli Nejvyššího.

Rád bych vám řekl, že je nekonečně snazší jít k Nejvyššímu skrze mě, než vstoupit do Nejvyššího přímo. Možná cítíte, že není nutné mít duchovního Mistra, ale jak hodláte dosáhnout Cíle? Na duchovním žebříčku je mnoho příček a jestliže po nich nevylezete nahoru, jak hodláte dosáhnout vrcholu? Proto se snažte každý den časně ráno odevzdat svou vůli a zároveň cítit, že má vůle je vaší vůlí ve zbožštělé podobě. Pak uvidíte, že ve vašem životě aspirace a realizace nemůže být žádný problém.

Sri Chinmoy, Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017