Část IV: Osobní postřehy Sri Chinmoye

Jaká je vaše vlastní definice Boha?

Sri Chinmoy: Předtím, než definuji Boha, bych chtěl říci, že každý jednotlivec má vždy správnou definici Boha. Není to tak, že jedině duchovní Mistr bude schopen definovat Boha. Ne, dokonce i dítě dokáže dostatečně definovat Boha. Definuje Ho podle svého porozumění, svých schopností, svého vnitřního probuzení. Každý jednotlivec, bez ohledu na věk a úroveň, může odpovědět na tuto otázku podle svého vnitřního uvědomění a vnitřního osvícení. Někteří duchovní Mistři říkají, že Bůh je Světlo. Jiní říkají, že Bůh je Vědomí. Ještě další tvrdí, že Bůh je Síla. Čtvrtá skupina řekne, že Bůh je osobní Bytost. Definice Boha každého jednotlivce jeho vlastním způsobem je správná, protože v této konkrétní podobě k němu Bůh přišel: jako Láska, jako Vědomí, jako Síla, jako Blaženost, jako Bytost s lidskými rysy, a tak dále. Když kritizujeme ostatní tím, že říkáme: „Ne, tvoje definice je špatná, moje je správná,“ je to absurdní. Mají pravdu, protože mluví na základě svého vnitřního uvědomění. To, co říkáte vy, je pravda na základě vašeho uvědomění. Já mám pravdu na základě svého uvědomění.

Podle mého uvědomění je mou osobní definicí Boha Láska. Bůh je veškerou Láskou. Je mi nejdražší, protože v Něm vidím nekonečnou Lásku. Vím, že Bůh je jak věčným Milovníkem, tak věčným Milovaným. V každém jednotlivém hledajícím, předtím, než realizuje Nejvyšší, je Bůh milovníkem. Pro hledajícího, který aspiruje po Nejvyšším, je Bůh Sám Milovaným. Nakonec se milovník a Milovaný stanou naprosto jedním. Člověk a Bůh jsou věčně jedním. Člověk je Bůh, ještě plně, vědomě a úplně nerealizovaný. A Bůh je člověk, ještě na zemi úplně neprojevený.

Sri Chinmoy, Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017