Guru, měli bychom meditovat při řízení?

Sri Chinmoy: Když jsem běhával sprint na sto metrů za deset nebo jedenáct vteřin, Bůh ví, kolikrát jsem na Něj meditoval. Umístil jsem se v běžeckém závodě první, ale i přesto, že jsem se umístil první, má mysl byla u Boha. Možná řeknete: „Jak jsi dokázal myslet na Boha tak oddaně? Je-li tvá mysl u Boha, vyběhneš ze své dráhy a budeš diskvalifikován.“ Ale nestalo se tak, dokázal jsem to. A tak když máte rozvinutou sílu meditace a jste zkušení v meditaci, jste schopni meditovat během řízení. Všechno záleží na tomto vývoji. Jste-li schopni meditovat během řízení, neděláte nic špatného. Ale jestliže se začátečník v duchovním životě snaží meditovat během řízení, bude mít nehodu.
Sri Chinmoy, Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017