Když jsem se stal žákem, byla to radost meditovat a následovat duchovní cestu. V poslední době cítím, že tu radost nemám, a tak nemedituji pravidelně.

Sri Chinmoy: Medituješ každý den?

Žák: Asi patnáct minut.

Sri Chinmoy: Velmi zvláštní! Medituješ pouze patnáct minut denně a zdá se ti složité meditovat pravidelně. Prosím, modli se k Nejvyššímu, aby ti dal větší schopnost meditovat, protože ti nemohu říct, že jsi ztratil svou radost kvůli tomu, že jsi přetáhl své schopnosti meditovat za svou hranici. Hledající musí meditovat nejméně hodinu denně — půl hodiny ráno a půl hodiny večer — nehledě na to, jaká je jeho úroveň. Ti, kteří přijali naši cestu, si musí najít čas na to, aby meditovali nejméně hodinu denně, dokonce i když upřímně meditujete pouze pět minut a potom se vaše mysl začne toulat. Cítím, že toto je něco naprosto nezbytného. Hodina meditace se očekává od všech, kdo následují naši cestu.

Možná řekneš, že nemůžeš meditovat denně, nebo že nemedituješ dobře, ale prosím, zkus to. Každý den nejíš nejlahodnější jídlo, ale něco jíš, protože cítíš, že jídlo je nezbytné k fungování těla. Také v duchovním životě, prosím, ciť nezbytnost výživy duše, výživy vnitřní bytosti. Jestliže nemáš každý den hlubokou meditaci, neznamená to, že už nebudeš meditovat. Ve vnitřním životě se prosím snaž cítit vnitřní potřebu své duše. Prosím, medituj každý den, i když uvnitř svého srdce v některých dnech cítíš poušť. Všichni hledající na naší cestě by měli meditovat alespoň hodinu denně. Může být rozdělena na patnáct minut čtyřikrát denně nebo na půl hodiny ráno a večer. Jinak nemůžete udělat velký pokrok.

Sri Chinmoy, Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017