Někdy, když se během své meditace po nás díváš a když se blížíš pohledem ke mně, vyděsím se a nevím proč.

Sri Chinmoy: Bojíš se mě, protože cítíš, že budeš odhalen. Nevědomky si možná myslíš: „Ráno jsem byl žárlivý, pochyboval jsem o svém duchovním životě nebo jsem udělal něco jiného špatně.“ Mysl okamžitě začne nad něčím přemýšlet a ty dostaneš strach. Ale jestliže v tom okamžiku cítíš: „Ne, nejsem mysl, jsem srdce,“ nebudeš se bát. Pokud dítě ví, že udělalo něco špatně, a vidí, jak se k němu blíží matka nebo otec, dostane strach. Jestliže neudělalo nic špatného, bát se nebude. Jestliže má ale dítě velmi laskavého a milujícího otce, nebude se bát, ani když udělalo něco špatného, protože ví, že jeho otec mu nedá pohlavek ani mu nevyhubuje. Vidí pouze otcův zájem, aby se zdokonalilo.

Ve chvíli, kdy věříte svému Mistrovi, cítíte: „Je v mém zájmu, abych byl dobrý, a v jeho zájmu je učinit mě dobrým.“ Pak se nebudete bát. V okamžiku, kdy cítíte, že jste udělali něco špatně, ať už ve svých myšlenkách nebo ve svých činech, ciťte, že má starost zlepšit vás je nekonečně větší než vaše starost zlepšit sama sebe. Pak se nebudete bát. Strach přichází, protože cítíte, že budete odhaleni mým světlem. Můžete-li místo toho cítit, že se nezměníte svou snahou, ale mou silou a mým soucitem, nebudete se bát. Nejprve musíte cítit, že devadesát devět procent vykoná můj zájem a soucit, a jedno procento vykoná vaše vlastní síla. Později ucítíte, že to jedno procento je také výsledkem mé snahy. Takto se nebudete bát, nehledě na to, jak mocné či pronikavé světlo je.

Ciťte, že jste srdce. Cítíte-li, že vaše srdce má schopnost sjednotit se s mým soucitem, odpuštěním, zájmem, láskou a požehnáním, dokážete-li se sjednotit s mými kladnými vlastnostmi, vaše záporné vlastnosti — strach, pochybnost, úzkost a starosti — automaticky odejdou.

Sri Chinmoy, Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017