Měli bychom se na tebe během meditace dívat se sepjatýma rukama?

Sri Chinmoy: Nemusíte se na mě dívat. Pokud jsou vaše oči unavené napětím, pak je na minutu nebo dvě zavřete, ale ne na dlouho. Jestliže necháte své oči napůl nebo na čtvrtinu otevřené, budu velmi vděčný. Jinak ve většině případů žák vstupuje jen do odpočinkového vědomí. Vstupuje do světa spánku a není si toho vědom. Myslí si, že meditoval, ale pouze spal. Nevědomí je to správné slovo.

Když necháte oči otevřené, nazývá se to lví meditace. Na jednu stranu jste si vědomi toho, co se děje kolem vás, a zároveň jste ve spojení s vnitřními světy. Udržujete si plnou kontrolu jak nad světem vnitřním, tak nad světem vnějším. Ale nepřepínejte své oči. Když je to nutné, na okamžik oči zavřete.

Když se na mě díváte se sepjatýma rukama, získáte mnohem více než jinak. Když sepnete ruce, Nejvyšší ve mně od vás získává oddanost. V té chvíli se celé vaše tělo stává hořícím plamenem aspirace a modlitby. Vědomí celého vašeho těla aspiruje. Jestliže sepnete ruce a jste radostně naladěni, vaše modlitba bude nekonečně oduševnělejší. Tehdy se dokonce i hrubé fyzické snaží nabídnout sebe samo Bohu a nanejvýš oduševněle přijmout to, co mu Bůh chce dát.

Jestliže se tedy dokážete na mě dívat radostně a oduševněle se sepjatýma rukama, budete schopni zvýšit svou pokoru, oddanost a jiné božské vlastnosti. To, že sepnete ruce, znamená, že se klaníte vnitřnímu Kormidelníkovi, který vede mě a vede i vás. Se sepjatýma rukama projevujete oddanost Nejvyššímu ve vás a Nejvyššímu ve mně.

Sri Chinmoy, Vnitřní cesta, (knižně nevydáno), 2017