Odpusť a zapomeň12

Odpusť, budeš šťastný.
Zapomeň, budeš spokojený.
Odpusť a zapomeň,
budeš mít trvalý mír uvnitř i vně.


FF-446